Τηλέφωνο: 

693.27.86.033

Διεύθυνση

Ναυπλίου 13, Αργυρούπολη